Emisie

24. októbra 2014

O emisných kontrolách

Prečo emisné kontroly? Čistota ovzdušia je globálnym problémom, preto každá spoločnosť musí zabezpečiť jeho primeranú ochranu. Starostlivosť o životné prostredie má teda celospoločenský charakter a aby […]
24. októbra 2014

O technických kontrolách

Druhy technických kontrol Absolvovať povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bola donedávna spojené s nepríjemnými pocitmi a obavami zo zadržania dokladov, čo často predstavovalo pre motoristu aj […]