Technický stav

24. októbra 2014

O technických kontrolách

Druhy technických kontrol Absolvovať povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bola donedávna spojené s nepríjemnými pocitmi a obavami zo zadržania dokladov, čo často predstavovalo pre motoristu aj […]